Absoluter

Absoluter är mycket lika sina eteriska oljekusiner när det gäller att vara aromatiska, härstamma från växter, flyktiga och kunna användas för en mängd olika hälso- och välbefinnandeproblem.

Absoluter utvinns med kemiska lösningsmedel som avlägsnas senare i utvinningsprocessen, med en liten mängd av lösningsmedlet kvar i den färdiga produkten.

Lösningsmedelsextraktion, som i fallet med absoluter, används när växtmaterialet är för känsligt för att klara andra destillationsmetoder, t.ex. de vanliga ångdestillationsmetoderna.

När det gäller doftämnen är absoluter i allmänhet mer doftstarka än eteriska oljor. Du har säkert hört att en liten mängd eterisk olja räcker långt, och när det gäller absoluter är detta ännu mer sant.

Absoluter är också en tyngre, tjockare substans än de flesta eteriska oljor. De flesta aromaterapiexperter menar att absoluter faktiskt innehåller mycket mer nyttigt växtmaterial än eteriska oljor, helt enkelt på grund av det sätt som oljan utvinns på.

När det gäller säkerhet är säkerhetsriktlinjerna för absoluter mycket lika de för eteriska oljor.

Förvara dem utom räckhåll för barn och husdjur
Håll dem borta från direkt solljus
Utför ett hudtest före lokal användning
Följ riktlinjerna för korrekt utspädning

Visar alla 7 resultat

Varukorg